Fundacja Meningitis
dzieci

Sonda

Czy zaszczepie swoje dziecko przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mzgowych?
 

Statystyki

Odwiedzin od 01.08.2008 : 187487
umiech dziecka

Informujemy, e zmieni si adres korespondencyjny.

Aktualny adres to:

Fundacja Aby y
al. Krasiskiego 1/638
DH Jubilat
31-111 Krakw


Pod tym samym adresem mieci si rwnie biuro Fundacji Aby y. (biuro czynne w godzinach od 8:00 do 15:00)


Fundacja Aby y powstaa w styczniu 2007 roku. Naszym celem jest niesienie pomocy dzieciom i modziey dotknitym schorzeniami neuroinfekcyjnymi oraz propagowanie profilaktyki tych chorb. Szczegln uwag zwracamy na choroby wywoane przez meningokoki i pneumokoki, wrd nich przypadki okrelane jako sepsa.

Neuroinfekcje to jedno z najwikszych zagroe dla dzieci i modziey. Ich nage pojawienie si powoduje w wielu przypadkach nieodwracalne zmiany w organizmie prowadzce czasem do nagego zgonu. Tylko szybkie rozpoznanie i natychmiastowe leczenie mog zapobiec tragicznym skutkom tych chorb. Dziaania naszej Fundacji maj skutecznie i w profesjonalny sposb edukowa rne grupy spoeczne i zawodowe, przede wszystkim lekarzy i rodzicw, oraz organizowa akcje szczepie profilaktycznych, midzy innymi finansujc szczepienia dzieci i modziey z rodzin o niskim statusie materialnym.

Fundacja peni patronat nad Oddziaem Neuroinfekcji i Neurologii Dziecicej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawa II w Krakowie.

czytaj wicej...
 

Organizujemy i wspieramy kampanie

www.pneumokoki.pl

szczepi bo kocham

Ochrona dzieci przed pneumokokami to priorytet: bardzo wysokie nosicielstwo, dua liczba zachorowa i rosnca oporno na antybiotyki. O zakaeniach nie mwi si zbyt wiele, tymczasem do szpitali trafiaj dzieci z inwazyjn chorob pneumokokow, koczc si powikaniami neurologicznymi.

pneumokoki.pl

Nie! Dla meningokokw

meningokoki

W ostatnich miesicach, co kilka tygodni, a czasem nawet dni, mediami wstrzsaj doniesienia o nagej mierci dziecka czy nastolatka. Kilka dni po tragedii dowiadujemy si, e przyczyn zgonw byy meningokoki grupy C. Nagwki gazet strasz "seps", "zakaeniem meningokokowym" i "nieswoistymi objawami".

meningokoki.info.pl

Kleszczowe zapalenie mzgu

kleszcze

W Polsce w 2009 roku zanotowano 70% wzrost liczby zachorowa na kleszczowe zapalenie mzgu w stosunku do roku poprzedniego! Badania wykazay znaczco wiksz liczb zachorowa na kleszczowe zapalenie mzgu w rejonach gdzie wczeniej notowano nieliczne (lub wcale) przypadki KZM.

kleszczeinfo.pl

ZWRACAMY SI DO PASTWA Z PROB O WSPARCIE NASZEJ MISJI ORAZ UMOLIWIENIE POSZERZENIA ZAKRESU DZIAALNOCI

  • poprzez wpat DAROWIZNY NA RZECZ FUNDACJI
    konto PLN Krakowski Bank Spdzielczy 38 8591 0007 0020 0055 2248 0001

    konto EUR Deutsche Bank PBC S.A. 02 1910 1048 2101 0290 5873 0002
  • poprzez przekazanie 1% PODATKU w rocznych rozliczeniach podatkowych nasz KRS 0000276006

PASTWA YCZLIWO I WSPARCIE POMAGA NAM POMAGA!

Partnerzy [zobacz szczegy »]
krakowski szpital world health organisation ministerstwo zdrowia instytut matki i dziecka ptoz rzecznik praw dziecka order umiechu leyko krakowski bank spdzielczy perfect group sdc skawina st studio IDS
Staa wsppraca [zobacz szczegy »]
Fundacja Aby yul. Mogilska 40
31-546 KRAKW
konto: Krakowski Bank Spdzielczy
38 8591 0007 0020 0055 2248 0001
Facebook.com